Nabízím

Moje odpovědi (z psychologického poradenství)  na dotazy klientů i. poradny Olomouc- (pro www.iporadna.cz) naleznete na následujícím odkaze (i zde je klientům zaručena  anonymita)

 

Mohlo by Vás dále zajímat:

 • Co mě čeká na úvodním sezení?  Na našem prvním setkání se seznámíme, budete mít možnost popsat, proč přicházíte a co byste potřebovali. Seznámíte se s mým způsobem práce a s tím, jak bych Vám mohla být nápomocná. Je pouze na Vás, zda se rozhodnete pokračovat v našich sezeních. Pokud se rozhodnete, že Vám byl rozhovor užitečný, dohodneme si další termín schůzky.  Dále máte možnost nechat si termín otevřený a zavolat, až budete chtít další konzultaci.
 •  Kolik sezení bude potřeba?  To je velmi individuální. Někomu může stačit několik setkání - kupříkladu 6. Někdo cítí, že potřebuje spolupracovat mnohem déle, až ½ roku. Přesný čas tedy nedokáži předem určit. Vše se odvíjí od Vás.  Vy poznáte kdy je pravý čas pro ukončení spolupráce.
 •  Jak dlouho sezení trvá? Standardní doba sezení je většinou 60 minut.

Nemůžete-li se z jakéhokoli důvodu dostavit na naše setkání, dejte mi prosím vědět alespoň den předem, pokud je to možné. Uvolníte tím prostor ostatním zájemcům o konzultaci. Pokusíme se společně najít jiný, co nejbližší, termín.

Jak se pozná dobrý psychoterapeut?

V prvé řadě považuji za důležité zjistit, jakým terapeutickým výcvikem psychoterapeut prošel. Název výcviku by měl být správně uveden. Někdy je za psychoterapeutický výcvik označen výcvik ve směru, který nebyl uznán za psychoterapii - příkladem může být tzv. hlubinná abreaktivní terapie (která může být zaměněna za druh psychoanalýzy) nebo tzv. systemické konstelace, které se systemickou terapií jako regulerní psychoterapií mají společný jen matoucí název. Potenciálně nebezpečná je tzv. regresní terapie. Lidé, kteří prošli těmito kurzy se nemohou nazývat psychoterapeuty ani nemohou psychoterapii nabízet.

 

Mezi uznané psychoterapeutické směry patří například:

skupina systemických a narativních terapií

gestalt terapie

psychoanalýza

psychodynamická terapie

Rogersovská terapie - tzv. na klienta zaměřený přístup

KBT - kognitivně behaviorální terapie


Zajímat by Vás mohlo také to, zda terapeut výcvik již ukončil, či je zatím jeho frekventantem. Pokud nemá výcvik ukončený, neznamená to, že by nemohl poskytovat své služby, ale je nutné, aby o tom klient věděl a aby práce terapeuta byla pod dohledem supervizora. Často frekventanti nabízejí své služby za nižší cenu, než je obvyklé - neměl by to být ale jediný signál.


Cena

Může být také důležitým ukazatelem profesionality člověka, který psychoterapii nabízí. Přiměřená částka za hodinovou (či padesátiminutovou) konzultaci je v Brně mezi ccca 600 až 1000 Kč.

Požaduje-li někdo výrazně více nebo naopak méně, je opatrnost na místě. Přemrštěná cena je typická u tzv. alternativních terapeutů, kteří se různými způsoby snaží vzbudit dojem, že jejich terapie je účinnější, rychlejší, univerzální... a tedy je nutné za ni platit víc.

Kde hledat?

Doporučuji např. server https://www.znamylekar.cz , kde naleznete hodnocení klientů či pacientů. Klienti, kteří ke mně docházejí jsou se službou známý lékař spokojeni.


Nejlepší cestou může být osobní doporučení někoho, kdo s daným terapeutem má vlastní zkušenost. Pro někoho ale nemusí být samozřejmé nebo příjemné bavit se o tom, že byl u psychologa nebo psychoterapeuta, potom je další možností zeptat se např. svého lékaře nebo hledat na internetu.


Rozdily psycholog, psychoterapeut, psychiatr

Někdy je těžké se v tom vyznat.


Psycholog

Psycholog je člověk, který vystudoval psychologii (jednooborovou či v kombinaci s jiným oborem) na vysoké škole. Po škole může začít pracovat v různých oblastech psychologického poradenství - v manželské poradně, v pedagogicko-psychologické poradně, ve škole, ve firmě, ve sportovním klubu, ve výchovném ústavu, ve věznici, v různých neziskových organizacích.

 

Ten, který nastoupí do zdravotnického zařízení a začne se připravovat na atestaci se může stát klinickým psychologem. To znamená, že v případě, že si otevře vlastní poradnu, může pracovat tzv. na pojišťovny.

 

Psycholog poskytuje psychologické poradenství, psychologickou diagnostiku - psychologické testy, podle zařazení v instituci vypracovává psychologické zprávy.Psycholog nepředepisuje léky a bez psychoterapeutického výcviku by neměl svoji práci nazývat psychoterapií.Psychoterapeut

Psychoterapeutem může být člověk, který absolvoval speciální výcvik v psychoterapii. Tyto výcviky jsou akreditované a jednou z jejich podmínek je, že do nich může vstoupit člověk, který má vzdělání v některém z psychosociálních či medicínských oborů.


Já jsem tedy psychoterapeut (a sociální pracovník:)).

 

Stanovisko Evropské asociace psychoterapeutů zní takto:


Psychoterapeutem se stává a psychoterapii může vykonávat ten, kdo absolvoval kompletní výcvik v psychoterapii, který sestává z teoretického vzdělávání, sebezkušenostní části a praxe pod supervizí. Celkový počet hodin vzdělávání v psychoterapii nesmí být menší než 3200 hodin a vzdělávání musí být rozloženo nejméně do 7 let. První tři roky (přesněji nejméně tři roky) odpovídají teoretické přípravě na vysoké škole, kde se získá většina z počtu hodin teoretické části. Preferováno je vysokoškolské vzdělání humanitního nebo sociálního směru. Nejméně 4 roky trvá vlastní systematický výcvik. Sebezkušenostní část výcviku musí být minimálně 250tihodinová. V rámci zmíněných 7 let výcviku získává frekventant minimálně dva roky zkušenosti v praxi pod kontinuální supervizí.

 

Viz stránky EAP: https://www.europsyche.org (struktura výcviku je zpracována podle verze 4 Evropského certifikátu pro psychoterapii; tedy podle znění schváleného v roce 2009).

S tímto stanoviskem se vnitřně ztotožňuji a podle něj se také oprávněně považuji za psychoterapeuta s možností vykonávat psychoterapii.

 

Psychiatr

Psychiatr je lékař. Je to člověk, který vystudoval medicínu a má odbornou specializaci v psychiatrii. Může pracovat v nemocnici, v léčebně či v jiném zdravotnickém zařízení nebo může mít soukromou praxi. V té většinou spolupracuje s pojišťovnami, takže jeho služby pacient přímo nehradí. Návštěva probíhá podobně jako u jiných lékařů - pacient lékaři popíše svoje problémy, ten potíže zhodnotí a popřípadě stanoví diagnózu. Může předepsat léky. Někteří psychiatři si s pacienty více povídají, ale většinou na to nemají čas. Pokud nejsou sami zároveň psychoterapeuty, odesílají na psychoterapii pacienty jinam.

 

 

 Jak pracuji:

 • Pokud mne chcete kontaktovat, můžete zatelefonovat, napsat SMS nebo e-mail. Ozvu se Vám zpět. Pokud nebudu moci hovor přijmout, zavolám hned, jak to bude možné.
 • Pokud se dohodneme na konzultaci,na konkrétní čas a v ten se Vám budu plně věnovat. Délku a četnost setkání uzpůsobuji také Vašemu přání.
 • Vše, o čem budeme mluvit, zůstane pouze mezi námi.
 • Využívám sítě spolupracujících odborníků (psychologů, psychoterapeutů, sociálních pracovníků, psychiatrů…)
 • Má práce podléhá supervizi (1x za 6 týdnů) s kolegy. Dále pak mé individuální supervizi u odborníka v Brně. Supervizi považuji za součást své profesionality, svého růstu a odpovědnosti vůči vám. I zde je Vám zaručena anonymita.

Co je systemická terapie:

 • Terapeut je v systemické terapii spíše průvodcem klienta, který vylaďuje svoje působení na klienta podle jeho situace a jeho aktuálních možností. Nepřichází s nabídkami hotových řešení, naopak dává prostor tomu, aby v rozhovoru klient sám mohl postupně pro sebe najít takové řešení, které bude dobré právě pro něho (takového, jaký je) a pro jeho situaci. Když to takto napíšeme, může se někomu zdát, že klient musí na vše přijít sám a terapeut mu nic podstatného nedodává. Klient má své trápení, často sám vyzkoušel řadu způsobů, jak si pomoci, vyhledal řadu odborníků a zůstává bezmocný. Anebo se s ním děje něco, čemu nerozumí a z čeho se sám nemůže dostat ven. Není divu, že od terapie očekává, že mu někdo jednoduše pomůže!
 • Systemická terapie využívá toho, co už klient dělá. Hledá ve „zlém zrnka toho dobrého“ a na nich staví nový směr klientova života. Můžeme si to představit např. takto: Lidské problémy se udržují při životě prostřednictvím specifických klíčových situací, na které jsou jedinci obzvláště citliví. Lidé vykonávají všechno pro to, aby se do nich nedostali, ale ani to nepomáhá, často spíš naopak. Těch samých klíčových situací využívá systemická terapie: V detailní spolupráci s klientem hledá a zkoumá alternativy klientových způsobů uvažování, reagování, pohledu na sebe, na druhé, které se právě osvědčují v tom, jak lépe projít oněmi klíčovými situacemi. A přinést do života nové možnosti.
 • Vypadá to tedy tak, že klient si na vše přišel sám. Je to ovšem svým způsobem iluze, ale iluze užitečná. Bez specifického doprovázení klienta terapeutem, by si na to své sám nepřišel. Na druhou stranu, terapeut mu přímo nedodal návod, jak zacházet se svou psychikou, se svým chováním, se svým tělem. Terapeut pomohl klientovi, aby si – s terapeutem na blízku – pomohl sám.
 • (ISZ Management centrum - vzdělávání profesionálů. Systemická terapie. Vratislav Strnad et.al. /cit. 3. 10. 2013/. Dostupné z http://www.isz-mc.cz/home/index.php?option=com_content&view=article&id=193&Itemid=116)

 

 Dále nabízím:

 • Sandplay - Sandplay terapie (terapie hrou v písku) je terapeutická metoda, která nabízí zajímavý potenciál pro práci s dětmi i dospělými.

 

free joomla templatesjoomla templates
2021  klimova-psychoterapie